Sat7 Türk

1.Yayın2.Yayın

Sat7 Türk

SAT- 7

Kanal farklı bölgelerde yayın yapan Hıristiyan’lara özel bir uydu kanalıdır. Kullandığı slogan “Making God’s Love Visible” Tanrı’nın Sevgisini Görünür Kılar’dır.  Kanal 1995 yılında kurulmuştur. Kanalın türü Hıristiyan Uydu Televizyonu olarak geçmektedir. Kanalın önemli şahsiyetleri Dr. Terence Ascott, Uluslar arası CEO’dur.  Kanal bünyesinde, SAT- 7 Arabic (Arapça), SAT-7 Plus (Arapça), SAT-7 Kids (Arapça), SAT-7 Pars (Farsça) ve SAT-7 Türk (Türkçe) kanallarını bulundurmaktadır.

Kanal Hıristiyanlık dinini tanıtıp, yaymayı amaçlamaktadır. Hıristiyanlık, Hz. İsa’nın isminden İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denmektedir. Dinin kökeni Ortadoğu’dur. Tek tanrılı dinlerden biridir ve Hıristiyanlık dinine inananlara Hıristiyan denir. Hıristiyanlık, Yahudiliğin bir devamıdır. Hz. İsa’nın Mesih olduğuna inanılır. İslam dinine göre, Hıristiyanlık, Semavi Dinlerinden biridir. Allah, hak ve hakikatten uzaklaşan İsrailoğullarını doğru yola yönlendirmek için Hz. İsa’yı onlara peygamber olarak göndermiştir. Filistin civarında yaşamış olan Hz. İsa, Yeni Ahid denilen İncil kitabı ile İsrailoğullarına yol göstermekle görevlendirilmiştir. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat’ı ve Zebur’u da kutsal kitap olarak kabul etmişlerdir. İncil’in anlamı Müjde’dir. Dinin getirdiği temel öğreti Tevhid inancına dayanmaktadır. Hıristiyanlıkta mezhepler önemlidir. Bu mezhepler; Katoliklik, Monofzit, Angilikan Kilisesi, Protestanlık, Ortodoksluk’tur.

 Kanal dini yönden yayın yaparken kutsal mekanlarında görüntülerini vererek, Hıristiyanlık dinini anlatmaktadır.   Kanal yayın akışı boyunca pek çok dini bilgilendirme yapmaktadır. Kanalda canlı bağlantılara da yer verilmekte ve seyirciden gelen sorulara da cevap verilmektedir. Kanalın Süryani Tarihi adlı programında Süryanilerin tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Süryanilerin tarihine bakıldığında iki dönemin ortaya çıktığı ve Putperest Süryaniler ve Hıristiyan Süryaniler olmak üzerek ikiye ayrıldıklarını anlatan program Süryaniler hakkında ince detaylar sunmaktadır. İsa’dan önce putperest bir yaşam süren Süryaniler, Hz. İsa’nın gelmesiyle Hıristiyanlığın Kudüs’ten Antakya’ya oradan da Mezopotamya’ya uzandığını anlatmaktadır.